Taxatie


Wat is nu precies een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde wat een object heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten en de ervaring van de expert. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen of verzekeren.

Een taxatie van uw sieraden waarom is dit belangrijk ?

Er zijn eigenlijk twee redenen die belangrijk zijn om uw sieraden te laten taxeren, namelijk voor de verzekering en voor de verdeling van een erfenis.

Voor de verzekering:
Bij deze taxatie voor de verzekering worden uw sieraden getaxeerd naar de huidige winkelverkoop waarde met foto en omschrijving.
Ingeval van diefstal heeft u dit rapport nodig voor politie en/of verzekeringmaatschappij.

Voor erfenissen en verdeling:
Een taxatierapport in geval van schenkingen, erfenissen en verdelingen biedt de verschillende partijen de gelegenheid om tot een eerlijke verdeling te komen. De waarde kan worden bepaald aan de hand van de vervangingswaarde of executiewaarde.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk ?

U brengt de te taxeren sieraden bij ons in de winkel. Bij afgifte zullen wij met u bespreken voor welk doel de sieraden dienen te worden getaxeerd. U krijgt bericht van ons wanneer de taxatie klaar is en dat u deze kunt ophalen. Het taxatierapport bestaat uit een beschrijving van uw sieraden met de daarbij behorende prijs.

Wilt u meer informatie over het taxeren van sieraden dan bent u van harte welkom in onze winkel.